پست های ویژه مشاهده همه

تاریخچه ی دربی در دهه ی 50 + اطلاعات جالب راجع به دربی ( قسمت دوم)

دیدار نهم، سوم فروردین ۱۳۵۱

پرسپولیس ۲ – ۰ استقلال

گل‌ها: صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و حسین کلانی در دقیقه ۸۹

ترکیب پرسپولیس: ‌هادی طاوسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.( برای پیگیری اخبار ورزشی جدید به آبشار 24 مراجعه کنید

 

سرمربی: آلن راجرز

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، علیرضا حاج قاسم، مسعود معینی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی )مهدی حاج محمد) منصورپورحیدری، کارو حق وردیان، جواد قراب، مسعود مژدهی.

سرمربی: رایکوف

داور: پاپا واسیلی (یونان(

===========================

دیدار دهم، ۱۱ اسفند ۱۳۵۱

پرسپولیس ۰ – ۲ استقلال

گل‌ها: علی جباری در دقایق ۸۷ و۴۰

ترکیب پرسپولیس: مهدی عسکرخانی، کاظم رحیمی، فریدون معینی، ایرج سلیمانی )حسین بهاریان)، عزت الله وطنخواه (کاپیتان)، مجید تشرفی، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، مهراب شاهرخی، محمود خوردبین، اکبر افتخاری، اصغر ادیبی.

سرمربی: آلن راجرز

ترکیب استقلال: منصور رشیدی، محمدرضا عادلخانی (غلامحسین مظلومی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، حسن روشن، کارو حق وردیان (عباس نوین روزگار)، جواد قراب، مسعود مژدهی.

سرمربی: رایکوف

داور: داود نصیری

===========================

دیدار یازدهم، ۲۵ خرداد ۱۳۵۲

استقلال ۱ – ۰ پرسپولیس

گل: رضا عادلخانی در دقیقه سوم

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، فریدون معینی، مهراب شاهرخی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(

سرمربی: آلن راجرز

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، حسن نگارش (منصور پورحیدری)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، عزت جانملکی، حسن روشن، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (پرویز مظلومی).

سرمربی: رایکوف

===========================

دیدار دوازدهم، ۱۶ شهریور ۱۳۵۲

پرسپولیس ۶ – ۰ استقلال

گل‌ها: همایون بهزادی در دقایق ۵۰، ۹۰‌، ۸۶‌، ایرج سلیمانی در دقایق ۴۵ و ۵۶‌، حسین کلانی در دقیقه ۳۲.

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی، ایرج سلیمانی.

سرمربی: آلن راجرز

ترکیب استقلال: منصور رشیدی (ناصر حجازی)، محمدرضا عادلخانی، نصرالله عبداللهی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، حسن روشن (هادی نراقی)، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (مسعود مژدهی)

سرمربی: رایکوف

داور: نیکولای پتری چیانو (رومانی(

===========================

دیدار سیزدهم، ۱۸ آذر ۱۳۵۲

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: علی جباری در دقیقه۷۰ برای استقلال و همایون بهزادی در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: ‌هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان صفر ایرانپاک)، مهراب شاهرخی، ایرج سلیمانی )محمدرضا خلعتبری).

سرمربی: آلن راجرز

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی، عباس نوین روزگار، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (حسن روشن).

سرمربی: رایکوف

داور: رودلف شرر (سوئیس)

===========================

دیدار چهاردهم، چهارم خرداد ۱۳۵۳

پرسپولیس ۰ – ۱ استقلال

گل: حسن روشن در دقیقه ۸۸.

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علی پروین، حسین کلانی، محمد دستجردی، محمود خوردبین (صفر ایرانپاک)، ایرج سلیمانی.   تازه ترین خبر ها را در آبشار 24 بخوانید

 

سرمربی: همایون بهزادی

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی (هادی نراقی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی (غلامحسین مظلومی)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، حسن روشن.

سرمربی: رایکوف

داور: رودلف شرر (سوئیس)

===========================

دیدار پانزدهم، ۲۷ آذر ۱۳۵۳

استقلال ۱ – ۲ پرسپولیس

گل‌ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۶۰ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمی‌پور در دقیقه۷۰.

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، جواد الله وردی، فریدون معینی، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علی پروین، حسین کلانی (محمدرضا خلعتبری)، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی (محمد دستجردی).

سرمربی: آلن راجرز

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، منصور پورحیدری (عباس نوین روزگار)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن نگارش، غلامحسین مظلومی، ‌هادی نراقی (مهرداد زمان‌زاده)، آندرانیک اسکندریان، حسن روشن.

سرمربی: رایکوف

===========================

دیدار شانزدهم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴

پرسپولیس ۱ – ۳ استقلال

گل‌ها: غلامحسین مظلومی در دقایق ۱۱ و ۶۲‌ و مسعود مژدهی در دقیقه ۴۷ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۳ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، محمد دستجردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علی پروین، محمد دادکان، اصغر ادیبی (محمد زادمهر)، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.

سرمربی: همایون بهزادی

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی (عباس نوین روزگار)، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن ابراهیمی، غلامحسین مظلومی (هادی نراقی)، محمدرضا عادلخانی، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی سرمربی: رایکوف

داور: ‌هاشم حکیم (هندوستان)

===========================

دیدار هفدهم، ۲۵ مهر ۱۳۵۴

استقلال ۰ – ۲ پرسپولیس

گل‌ها: جهانگیر فتاحی در دقیقه ۲۲ و اسماعیل حاج رحیمی‌پور دردقیقه ۳۸.

ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی‌پور، علیپروین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.

سرمربی: بیوک وطن‌خواه

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، حسن نظری، اکبر کارگر جم، علیجباری (کاپیتان عباس نوین روزگار)، کارو حق وردیان، جواد قراب، غلامحسینمظلومی (محمدرضا عادلخانی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.

سرمربی: رایکوف

داور: پیت آندرسون (مجارستان)

===========================

دیدار هجدهم، ۲۷ اسفند ۱۳۵۴

پرسپولیس ۱ – ۱ استقلال

گل‌ها: مسعود مژدهی در دقیقه۲۰ برای استقلال و محمود خوردبین در دقیقه ۸۵ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، محمد رضا خلعتبری (اسماعیل حاج رحیمی‌پور)، علی پروین، رضا وطنخواه (فریدون معینی)، علیرضا عزیزی، محمد دستجردی، محمودخوردبین.

سرمربی: بیوک وطن‌خواه

ترکیب استقلال: منصور رشیدی، حسن ابراهیمی، حسن نظری، اکبر کارگر جم (کاپیتان)، عزت جانملکی، کارو حق وردیان، جواد قراب، جهانگیر کوثری (هادینراقی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.

سرمربی: رایکوف

داور: محمد صالحی

اخراج: مسعود مژدهی (استقلال)

===========================

دیدار نوزدهم، ۲ مهر ۱۳۵۵

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: ‌هادی نراقی در دقیقه ۲۶ برای استقلال و علی پروین در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جواد اللهوردی، یعقوب فاطمی مقدم، محمد رضا خلعتبری، علی پروین (کاپیتان(، صفرایرانپاک، علیرضا عزیزی، اصغر ادیبی (محمد دستجردی)، اسماعیل حاج رحیمی پور.

سرمربی: کونوف

ترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی (منصور رشیدی)، ‌ هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی، عزت جانملکی (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، جهانگیر کوثری، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.

سرمربی: رایکوف

داور: جک تیلور (انگلستان)

===========================

دیدار بیستم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶

پرسپولیس ۰ – ۳ استقلال

گل‌ها: محرم عاشری در دقیقه ۴۵‌، حسن روشن در دقیقه ۸۳‌ و سعید مراغه چیان در دقیقه ۸۸ .

ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جمشیدرشیدی، یعقوب فاطمی مقدم، پرویز قلیچ خانی، علی پروین (کاپیتان)، محمدمایلی کهن (حسن شفیع نیا)، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین (محمد زادمهر)، اسماعیل حاج رحیمی‌پور.

سرمربی: منصور امیرآصفی

ترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی، ‌هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی )هوشنگ زرین‌کمر محرم عاشری)، ایرج دانایی فرد، عباس نوین روزگار، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.

سرمربی: جگیچ

داور: شوایلر (آلمان)

===========================

دیدار بیستم ویکم، ۱۸ آذر ۱۳۵۶

استقلال ۱ – ۲ پرسپولیس

گل‌ها: حسن روشن در دقیقه ۸۵ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقایق ۱۵ و۳۴ برای پرسپولیس.  اخبار پرسپولیس را در آبشار 24 دنبال کنید .

ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جوادالله وردی، آلن ویتل، صفر ایرانپاک، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین، اسماعیل حاج رحیمی‌پور.

سرمربی: مهراب شاهرخی

ترکیب استقلال: حمید ملک احمدی، ‌هادی نراقی (رضا نعلچگر)، حسن نظری، مصطفی مسلمی، ایرج دانایی فرد، جهانگیر کوثری، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، (محرم عاشری)، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.

سرمربی: جگیچ

داور: آدولف پورکاپ (آلمان)

===========================

دیدار بیستم ودوم، ۲۵ آبان ۱۳۵۸

پرسپولیس ۰ – ۱ استقلال

گل: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۴۲.

این بازی در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند (‌این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی‌فر برگزار شد)

ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، محمد پنجعلی، محمد دادکان، ابراهیم طهماسبی، حسین کاشی‌نژاد، حمید درخشان، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا حیدری (محمود خوردبین)، جواد حسن‌زاده (مجید درزی)، عباس کارگر.

سرمربی: مهراب شاهرخی

ترکیب استقلال: حجت الله خاکسار تهرانی، رضا فروزانی، اکبر میثاقیان، غلامرضا فتح آبادی، غلامرضا برهان‌زاده، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضانعلچگر، شاهرخ بیانی (مجید سلیم‌پور)، محمد خضرایی، سعید مراغه چیان (کاپیتان)

سرمربی: عباس رضوی

داور: هروس باغومیان

===========================

دیدار بیستم و سوم، ۱۳ تیر ۱۳۵۹

استقلال صفر – صفر پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت (وازگن صفریان)، جعفر کاشانی (امیر خانی)، رضا وطنخواه (جواد الله وردی)، ابراهیم کیان طهماسبی، حسین کاشی‌نژاد، حمید درخشان، ناصر نورایی، محمود خوردبین (مجید سبزی)، علیرضا عزیزی (عباس کارگر)، صفر ایرانپاک (کاپیتان غلامرضا فتح آبادی)، مهدی شاهمرادی.

سرمربی: مهراب شاهرخی

ترکیب استقلال: ناصر حجازی، حسین فرزامی (عبدالعلی چنگیز)، اکبر کارگر جم (پرویز مظلومی)، مصطفی مسلمی، کارو حق وردیان (شاهرخ بیانی)، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، علی جباری (کاپیتان غلامرضا برهان‌زاده)، ایرج دانایی فرد، سعید مراغه چیان.

سرمربی: منصور پورحیدری

داور: محمد صالحی

===========================

دیدار بیستم و چهارم، ۱۶ مهر ۱۳۶۰

پرسپولیس صفر – صفر استقلال

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، ضیاعربشاهی، حسین کاشی‌نژاد، حمید درخشان، ابراهیم کیان طهماسبی، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، غلامرضا فتح آبادی، عباس کارگر.

سرمربی: مهراب شاهرخی

ترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، بهتاش فریبا، عزیز دسترس، شاهرخ بیانی (رضا احدی)، رضا رجبی، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، غلامرضا برهان‌زاده (پرویز مظلومی)، عبدالعلی چنگیز، سعید مراغه چیان.

سرمربی: حسن عضدی

داور: محمد صالحی

دانستنی های جالب راجع به دربی:

 

بازیکنانی در هر دو تیم بازی کرده اند

 

بازیکنانی که از استقلال به پرسپولیس رفته اند

 

داریوش مصطفوی (سال 49) (استقلال – پرسپولیس)

 

اکبر افتخاری (سال 51) (استقلال – پرسپولیس)

 

جواد الله¬ وردی (سال 53) (استقلال – پرسپولیس)

 

پرویز قلیچ خانی (سال 56) (استقلال – پرسپولیس)

 

غلامرضا فتح آبادی (سال 59) (استقلال – پرسپولیس)

 

شاهرخ بیانی (سال 65) (استقلال – پرسپولیس – استقلال)

 

سعید عزیزیان (سال 69) (استقلال — پرسپولیس)

 

محمود کلهر (سال 71) (استقلال — پرسپولیس)

 

امیر موسوی نیا (سال 71) (استقلال — پرسپولیس)

 

مجید نامجو مطلق (سال 73) (استقلال — پرسپولیس)

 

احمد رضا عابدزاده (سال 73) (استقلال — پرسپولیس)

 

رضا احدی (سال 73) (استقلال — پرسپولیس)

 

علی اکبریان (سال 79) (استقلال — پرسپولیس)

 

مهدی صالح پور (استقلال — پرسپولیس)

 

محمدرضا مهدوی (استقلال — پرسپولیس)

 

داود سید عباسی (سال 84) (استقلال — پرسپولیس)

 

علیرضا واحدی نیکبخت (سال 85) (استقلال — پرسپولیس)

 

فراز فاطمی (سال 86) (استقلال — پرسپولیس)

 

مهدی شیری (سال 89) (استقلال — پرسپولیس)

 

میثم بائو (سال 89) (استقلال – پرسپولیس — استقلال)

 

مهرداد پولادی (سال 90)  (استقلال — پرسپولیس)

 

مهدی سیدصالحی (سال 92) (استقلال — پرسپولیس)

 

میثم حسینی (سال 92) (استقلال — پرسپولیس)

 

 

 

بازیکنانی که از پرسپولیس به استقلال رفته اند

 

منصور رشیدی (سال 52) (پرسپولیس — استقلال)

 

بهزاد داداش زاده (سال 76) (پرسپولیس — استقلال)

 

مهدی هاشمی نسب (سال 79) (پرسپولیس — استقلال)

 

ابراهیم تقی پور (سال 87) (پرسپولیس — استقلال)

 

علی علیزاده (سال 85) (پرسپولیس — استقلال)

 

علی انصاریان (سال 85) (پرسپولیس — استقلال)

 

محمد محمدی (سال 88) (پرسپولیس — استقلال)

 

فرزاد آشوبی (سال 89) (پرسپولیس — استقلال)

 

هوار ملا محمد (سال 89) (پرسپولیس — استقلال)

 

الونگ الونگ (سال 90) (پرسپولیس — استقلال)

 

پژمان نوری (سال 92) (پرسپولیس — استقلال)

 

محمد قاضی (سال 92) (پرسپولیس — استقلال)

 

مهرداد اولادی (سال 92) (پرسپولیس — استقلال)

 

 

 

داریوش مصطفوی اولین بازیکنی است که برای هر دو تیم بازی کرده است مصطفوی از استقلال به پرسپولیس رفت

 

هوار ملا محمد و الونگ الونگ دو بازیکن غیر ایرانی هستند که در دربی برای هر دو تیم بازی کرده اند

 

منصور رشیدی اولین بازیکنی است اول در پرسپولیس و سپس در استقلال بازی کرده است

 

 

 

بازیکنان زیر مستقیم از استقلال به پرسپولیس رفته اند

 

علیرضا واحدی نیکبخت ، امیر موسوی نیا ، سعید عزیزیان ، شاهرخ بیانی ، غلامرضا فتح آبادی ، جواد الله وردی ، داریوش مصطفوی

 

 

 

بازیکنان زیر مستقیم از پرسپولیس به استقلال رفته اند

 

محمد قاضی ، علی انصاریان ، علی علیزاده ، مهدی هاشمی نسب ، غلامرضا فتح آبادی ، اکبر محمدی

اخبار استقلال را در آبشار 2 پیگیری گنید .

 


لینک های دانلود
لینک کوتاه‌ :
مطالب مرتبط
برچسب ها

دسته بندی خوانندگان